Hjem      Gabriel kreativ skriving      zadkiel undervisning og læring
                         
 
 
 
 
Erkeengel Zadikel Undervisning og læring 
 

Erkeengel zadkiel undervisning og læring.
"Ha et åpent sinn og te inn nye ideer. Informer' og lær videre til andre."
Tilleggsbudskap:
"Du er en spirituell lærer og en vitebebegjærlig student, du suger iherdig lærdom til deg.

Å lære og å lære fra deg er forbundet i en perfekt syklus som betyr at informasjon kommer til deg når du har bruk for den.
 
Lær bort til andre de emner som vekker din lidenskap.
Jo mer du lærer fra deg, i jo større grad blir det du lærer bort styrket i deg selv.
 
Vær åpen for å gi nye ideer videre, og for å lære om emner som ligger utenfor din umiddelbare interessesfære.
 
Du vil også kunne lære mye av dine studenter. Stol på dine evner til å lære og til å lære fra deg; ditt sinn er ett med Guds Guddommelige sinn.
 
Du er en intelligent og vìs skapning. Du skal vite at du i dette livet trygt kan være direkte i din lære.”
Arbeide med Erkeengelen Zadkiel:
Zadkiel er den ultimate sporituelle professor.
Han er tålmodig og snill, og har adgang til all kunnskap.

Han er viden kjent for sin evne til å styrke menneskelig hukommelse.
Be Zadkiel om hjelp hvis det er informasjon du har bruk for å huske eller memorere informasjon.

Zadkiel hjelper deg med glede hver gang det er noe du har bruk for å vite.
Kun ved å stille ham spørsmål kan du få hans hjelp.
 
Noen ganger benytter Zadkiel den sokratiske måten å undervise på, dvs, han vil vise deg vei til selv å finne frem til den viten du behøver.
 
Den beste måten å få nytte av Zadkiels lære på er ved å legge merke til mønstre i alt hva du ser, hører og tenker.
 
 

 
 
 
 
 
 facebook comment