Hjem      Gabriel kreativ skriving      Haniel sensisivitet
 
 
Erkeengel Haniel sensisivitet
 
 Erkeengel Haniel Sensitivitet: 
"Du er spesielt  sensitiv overfor energier og følelser akkurat nå. Respekter deg selv og dine følelser."

Tilleggsbudskap: 
"Sensitivitet er en vakker og kraftfull gave. Det er ikke noe som heter å være ”for sensitiv."
 

Din sensitivitet hjelper deg å vite sannheten om situasjoner og mennesker. Det er viktig for deg å stole på og å handle ut fra disse innskytelsene, intuisjoner og inntrykk. 
 
Bruk tid alene i naturen for ytterligere å utvikle din sensitivitet. Unngå tøffe situasjoner og kjemiske stoffer. 
Både hjemme og på arbeid kan du be meg om å hjelpe deg å velge sunne matvarer, drikkevarer, aktiviteter og selskap. 
   

Du skal vite at du trygt kan ha sterke følelser da disse er en del av din sensitivitet. Visualiser deg og meg innhyllet i vakkert, blåhvitt lys. 
 
Dette lyset opphever alle lavere energier og omdanner dem til kjærlighet. Lyset hjelper deg også å skille mellom dine egne følelser og andres.” Å arbeide med Erkeengelen 
 Arbeide med Haniel
Haniel: Haniel hjelper oss å respektere vårt naturlige kretsløp, stemninger og rytmer. 
 

Hun støtter oss i å være åpne for alle aspekter av oss selv, både våre sterke og våre svake sider og våre skyggesider. 
 
Påkall henne hvis du føler deg utrygg eller har det vondt med deg selv. Haniel hjelper deg å påskjønne deg selv, og å se hvor vakker du er akkurat nå.

 
 
 
 
 
 facebook comment