Hjem      Englekort DV      Gabriel ledelse
Gudinne veiledning
 
 
 
Erkeengel Gabriel ledelse
 
Erkeengel Gabriel ledelse
"Tiden er inne for at du vedkjenner deg dine lederevner og din posisjon som leder, slik at du kjærlig kan veilede andre."
Tilleggsbudskap:
Omfavn din kraft på en kjærlig måte, og bruk den til et større formål

Jeg vil veilede dine handlinger slik at de inspirerer og motiverer andre.

I tillegg vil jeg erstatte din all  tvil du har om deg selv, om  egne evner og kvalifikasjoner med å øke trangen til å tjene, hjelpe og undervise.
 
Når du fokuserer på "hvordan skal jeg tjene," spekulerer du ikke så mye på hva andre måtte finne på å mene om deg.

Fokuser  på dine styrke,  og alt du har lært og tilegnet deg.
Kjenn på tilfredsstillelsen av å være et levende eksempel på en som følger den guddommelige veiledning.
 Arbeide med Erkeengelen Gabriel: 
Gabriels navn betyr: "Gud er min styrke", dette beskriver  også  deg.
 
Guds styrke strømmer gjennom deg, uavhengig av bakgrunn.

Du kan, uten frykt, koble deg på denne kraften. Gabriel vil hjelpe deg med dette.
Hun vil forsikre deg om st det er trygt å være kraftfull. og hun vil alltid beskytte deg på alle måter''

Gabriels aura er kobberfarvet, som hennes profet. Når du bærer krystallsteinen Citrin eller det edle metallet kobber, er du klar til å koble deg på hennes energi.

 
 
 
 
 
facebook comment