Hjem      Englekort DV      Azeael Rådgiver
Engleterapi:
 
 Engel på jorden
 
 
Erkeenglenes orakel Azrael Rådgiver 
 

Rådgiver
”Du er en naturlig rådgiver. og mange nyter godt av din oppmuntring, veiledning og bekreftelse.”
Tilleggsbudskap:
" Din livsoppgave handler om  og gi råd og veilede mennesker på måter som oppmuntrer, motiverer, trøster, helbreder og inspirerer.

Du er en sann spirituell rådgiver.
Mennesker opplever deg som gir tillit,  og en  fortrolig venn.

Utvid ditt rådgivende arbeid til neste trinn. Du står foran det å kunne hjelpe et større antall mennesker. Påkall meg for støtte og veiledning.”
  
Arbeide med erkeengelen Azrael:
Azraels navn betyr ” Den Gud Hjelper”.
Han hjelper dem som selv er hjelpere. Han er spesielt interessert i å hjelpe rådgivere som arbeider med sørgende eller døende.
Be Azrael om å styre dine ord og handlinger i situasjoner hvor du fungerer som rådgiver;
og han vil hjelpe deg til å være tålmodig og medfølende.

Han kan også hjelpe deg i gang i den rådgivende profesjonen og lede deg i retning av den riktige utdannelse, trening og blomstrende praksis. 

 
 
 
 
 
 
 
 facebook comment